» DYPLOM
W dniu 1 grudnia 2006 r. Biblioteka uczestniczyła w uroczystym zakończeniu V edycji konkursu w ramach programu "Działaj Lokalnie" realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Biblioteka otrzymała dyplom gratulacyjny.Biblioteka Publiczna w Słubicach składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i współpracę przy realizacji Projektu "Tajemnice małej ojczyzny":
  • bibliotekom publicznym z powiatu słubickiego,
  • nauczycielom i stażystom,
  • instruktorom samorządowym i kulturalnym,
  • wszystkim, którzy uczestniczyli w "Wędrówkach po Ziemi Słubickiej".» NOWE KSIĄŻKI W 2006 R.
W r. 2006 księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 2.673 woluminy, z czego 2.094 wol. pochodzi z zakupu, a 579 książek pochodzi z darów, głównie od osób prywatnych.
Koszt nowych książek, to kwota 52.829 zł.
Czytelnicy są bardzo zadowoleni z nowości wydawniczych, zwiększonej ilości lektur szkolnych oraz książek wzbogacających księgozbiór podręczny.
Zakupy były możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury (26 tys. zł) oraz z samorządów. Ministerstwo od kilku lat prowadzi akcję mającą na celu zaopatrywanie bibliotek publicznych w nowe książki.» KONKURS
Ogłaszamy nowy konkurs ph.: "Święta mojego dzieciństwa".

Regulamin konkursu:
1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach serdecznie zaprasza swoich czytelników do wzięcia udziału w konkursie literackim poświęconym tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
 
2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 
3. Na konkurs można przesłać pracę literacką w formie krótkiego opowiadania, wiersza lub innej wypowiedzi literackiej.
Praca powinna dotyczyć wyjątkowych wydarzeń i wspomnień związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 
4. Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
 w Słubicach lub przesłać drogą elektroniczną
(e-mail: bpmig-slubice@o2.pl) do 31 grudnia 2006 roku.
Do prac należy dołączyć dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania (uczniowie dołączają nazwę szkoły i klasę).
 
6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 
7. Spotkanie z laureatami odbędzie się w styczniu 2007 roku
w BPMiG w Słubicach.
 
Serdecznie zapraszamy
Organizator
Na wniosek czytelników przedłuża się termin składania prac do końca grudnia 2006 r.» WARSZTATY SZKOLENIOWE
W dniu 18 października 2006 roku w bibliotece słubickiej odbyły się warsztaty szkoleniowe dla bibliotek z regionu województwa lubuskiego na temat: "Biblioteka dla dzieci krainą Internetu i nie tylko - nowe formy pracy z dziećmi". Bibliotekarze mieli okazję zapoznać się m.in. z metodyką pracy z młodym czytelnikiem oraz praktycznym zastosowaniem "chusty". Praktyczne pomysły z wykorzystaniem kolorowej chusty przybliżyła Pani Magdalena Chorkawa - pracownik Oddziału dla Dzieci Filii nr 3 pn. "Biblioteka Kota Filemona" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. Metodykę pracy z najmłodszymi czytelnikami, na przykładzie 9 bibliotek dla dzieci omówiła Pani Ewa Troczyńska-Porada - Kierownik Działu Instrukcyjno- Metodycznego i Udostępniania WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Było to bardzo owocne spotkanie! Bibliotekarze praktycznie zapoznali się z wieloma nowymi formami zabaw kształcących, wychowawczych, twórczych i inspirujących dzieci do wspólnej zabawy.» PROJEKT ZAKOŃCZONY
Projekt "Tajemnice małej ojczyzny" formalnie został zakończony. Będziemy go kontynuować na zajęciach w bibliotece.
40 uczestników - przewodników po Ziemi Słubickiej otrzymało certyfikaty i pamiątkowe książki przyrodnicze.
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy można obejrzeć efekty 4-miesięcznych działań związanych z odkrywaniem tajemnic powiatu słubickiego.
W holu znajduje się wystawa prac plenerowych, na 1 piętrze można oglądać kamieniczki słubickie na szafie malowane, w oddziale dla dorosłych jest prezentacja literatury regionalnej, w dziale regionalnym znajdują się ciekawe albumy i zbiory związane z projektem.
Zapraszamy do odwiedzenia i poznawania ciekawostek o naszym powiecie.» ODWIEDZINY W GMINIE GÓRZYCA
     W dniu 28 września 2006 roku uczestnicy Projektu "Tajemnice małej ojczyzny" wzięli udział w ostatniej już wędrówce po Ziemi Słubickiej. Tym razem odwiedzili gminę Górzyca. Z dużym zainteresowaniem zwiedzali Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, w którym znajduje się gminne centrum informacji, biblioteka publiczna i nowoczesna pracownia muntimedialna. Uczestniczyli w pokazowych zajęciach, poznali nowych kolegów ze szkoły w Górzycy.
W drugiej części wyprawy uczestnicy dotarli (autobusem i rowerami wykorzystując ładną ścieżkę rowerową) do Muzeum Łąki w Owczarach. (Muzeum Łąki w Owczarach to skupisko łąk, muraw, pastwisk o bardzo bogatych walorach przyrodniczych. Stanowią miejsce życia rzadkich gatunków roślin i zwierząt). Spotkanie w muzeum rozpoczęło się od bardzo ciekawej prelekcji i prezentacji multimedialnej nt. łąk i muraw kserotermicznych. Młodzież wysłuchała prelekcji, obejrzała film, zainteresowała się zwierzętami znajdującymi się na terenie Muzeum, zadała wiele pytań i rozwiązała test przyrodniczy. Najlepsi otrzymali nagrody.
Gmina Górzyca jest piękna i posiada jeszcze wiele tajemnic przyrodniczych do odkrycia.
Centrum Spotkań Polsko - Niemieckich Wyruszamy do Muzeum Łąki» NA "BOBROWYM SZLAKU"
     W dniu 8 września 2006 r. uczestnicy Projektu "Tajemnice małej ojczyzny" spotkali się na kolejnej wędrówce po Ziemi Słubickiej.
Spotkanie edukacyjne odbyło się na terenie Nadleśnictwa Rzepin. W wędrówce towarzyszyli uczestnikom goście z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
   Na terenie nadleśnictwa, pod kierunkiem przewodnika Anny Bujanowskiej, młodzież została poprowadzona ścieżką edukacyjno-przyrodniczą pod nazwą "Bobrowy szlak". (Stworzona w 2004 roku ścieżka edukacyjna umożliwia nadleśnictwu skoncentrowanie i zaprezentowanie w jednym miejscu szerokiej tematyki spraw związanych z gospodarką leśną, ochroną przyrody i środowiska. Na małym obszarze spotkać można prawie wszystkie typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla Puszczy Rzepińskiej. Obok przepływa malownicza, czysta rzeka Ilanka, od niedawna zasiedlona przez bobra europejskiego. Zobaczyć można też okazałe drzewa pomnikowe).
Uczestnicy projektu pod kierunkiem przewodnika:
  • zobaczyli remizę dla ptaków,
  • dowiedzieli się jak pozyskiwać drewno,
  • przeszli brzegiem Ilanki, której dolina wyróżnia się bogatą fauną i florą,
  • zwiedzili ogród dendrologiczny, zagrodę dzików, teren łowiecki,
  • przyjrzeli się bobrowej tamie,
  • spotkali się pod pomnikiem przyrody - dębem o imieniu "Piast", którego wiek określono na 670 lat i uważany jest za najpiękniejsze drzewo w regionie.
Wędrując, uczestnicy dotarli do wigwamu, w którym przy ognisku piekli kiełbaski i zadawali  przewodnikowi wiele pytań dotyczących szlaku i przyrody Puszczy Rzepińskiej.
Bóbr europejski Zwiedzamy ścieżkę edukacyjną
"Bobrowy szlak"» RAJD KULTURALNY
  2 sierpnia 2006 r. grupa dzieci - uczestników zajęć wakacyjnych w bibliotece - wyruszyła na rajd kulturalny do Frankfurtu.
W ramach rajdu, mającego na celu poznanie tajemnic "małej ojczyzny" mieszkańców Frankfurtu, dzieci odwiedziły piękną wyspę Ziegenwerder, przeszły "tajemną drogą" do Centrum Kultury Kleist Forum, gdzie obejrzały kulisy teatru i poznały tajemnice sceny. Na zakończenie zwiedziły Filharmonię Frankfurcką mieszczącą się w dawnym kościele Franciszkanów z XIII w.
Zapoznajemy się z planem Koziej Wyspy Przerwa na naleśniki
     4 sierpnia grupa polskich dzieci z bibliotekarkami BPMiG odbędzie drugi etap rajdu do Frankfurtu. W planie, między innymi, przewidziane jest uczestnictwo w zajęciach cyrkowych oraz obejrzenie pokazów.» JUBILEUSZ
W roku 2006 Biblioteka
obchodzi 60-lecie działalności» WAKACJE W BIBLIOTECE

        Tegoroczne wakacje w Bibliotece przebiegają pod hasłem "Tajemnice małej Ojczyzny". Zajęcia dla dzieci odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godz. 10.00 do godz. 16.00» TAJEMNICE MAŁEJ OJCZYZNY
    W miesiącach czerwiec - wrzesień 2006 r. Biblioteka realizuje Projekt "Tajemnice małej ojczyzny" w ramach Programu “Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” (oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Słubicach).
     Wędrując po Ziemi Słubickiej uczestnicy projektu odwiedzili Ośno Lubuskie, poznali jego zabytki, spotkali się z burmistrzem miasta oraz wzięli udział w plenerze malarskim.

Wyruszamy w trasę Przygotowania do pleneru malarskiego

    W dniu 21 czerwca młodzież ze Słubic, Rzepina, Górzycy i Cybinki zawędrowała do Kłopotu, żeby na miejscu, w "Muzeum Bociana Białego", poznać tajemnice bocianów.
Przed Muzeum Bociana Białego Słuchamy prelekcji

W programie są dalsze wędrówki
» PRAKTYKA BIBLIOTEKARSKA
      W czasie wakacji, w bibliotece słubickiej odbyły dwutygodniową praktykę bibliotekarską pracownice z Gminnej Bibioteki Publicznej w Górzycy, z filii bibliotecznej w Czarnowie oraz z Biblioteki Publicznej w Ośnie Lubuskim

GODZINY OTWARCIA

pn.  - 10.00 ÷ 18.00
wt.  - 10.00 ÷ 18.00
śr.  - 10.00 ÷ 18.00
czw. - 10.00 ÷ 18.00
pt.  - 10.00 ÷ 18.00
sob. - 09.00 ÷ 15.00Biblioteka bierze udział
w programie
Akademia Orange
dla bibliotek

Licznik odwiedzin