MIKROGRANT "PODAJ DALEJ" W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SŁUBICACH
2011.09.30

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach złożyła projekt i otrzymała Mikrogrant „Podaj dalej”.
Mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. To system małych grantów w wysokości do 1000 zł każdy, skierowany do wszystkich Bibliotek Wiodących. Granty przeznaczone są na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.
Spotkania te mają służyć przekazaniu Bibliotekom Partnerskim wiedzy zdobytej podczas szkoleń, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Celem dodatkowym jest również zacieśnienie współpracy, wyzwolenie kreatywności, odnajdywanie inspiracji i sugestii do działań twórczych w bibliotekach.
Biblioteka Publiczna w Słubicach jako Biblioteka Wiodąca przygotowała dla Bibliotek Partnerskich, między innymi: Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince z ich filiami, cztery tematyczne spotkania, w tym jedno wirtualne.
Cykl szkoleń odbył się w następujących terminach, na których omówione zostały następujące tematy:

- 14.09.2011 – I spotkanie:

Temat: PRB, czyli Program Rozwoju Bibliotek – wymiana, opinie, wnioski.

Na pierwszym spotkaniu wspólnie zostały przedstawione i omówione cele oraz zadania Programu Rozwoju Bibliotek. Wśród bibliotekarzy wywiązała się żywa dyskusja na temat spostrzeżeń i i wniosków z dotychczasowego udziału w Programie. Wiele osób podzieliło się wiedzą zdobytą podczas różnych szkoleń,  a także zrealizowanymi projektami. Wszystko to zostało poparte przygotowanymi relacjami i prezentacjami multimedialnymi o zrealizowanych dotychczas działaniach na rzecz społeczeństwa lokalnego, o współpracy z lokalnymi partnerami i nawiązanymi nowymi kontaktami, itp. Te przykłady pokazują obraz współczesnych bibliotek jako otwarte i atrakcyjne centra wiedzy nauki i spotkań.

- 15.09.2011 – II spotkanie:

Temat: Biblioteka ośrodkiem wiedzy o regionie. Prezentacja idei i doświadczeń Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

W pierwszej części spotkania szczególną uwagę zwrócono na temat współczesnego regionalizmu i materiałów regionalnych. Podczas omawiania zagadnień tematycznych na przykładzie słubickiego działu regionalnego, wspólnie zauważono elastyczność i otwartość bibliotek na nowości przy jednoczesnym zachowaniu i pielęgnowaniu dziedzictwa regionalnego, wykorzystując do tego tradycyjne i nowoczesne metody oraz środki dokumentowania, opracowywania i gromadzenia zbiorów.
Druga część szkolenia poświęcona została działalności Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Koleżanki, które uczestniczyły w warsztatach, przybliżyły nam ideę i cele fundacji. Opowiedziały i zaprezentowały program o grupach zabawowych dla dzieci od 1 roku życia, przedstawiły zestawy pedagogiczne zawierające gry i zabawy, a także zabawki edukacyjne oraz instrukcje dla koordynatorów i rodziców. Przeprowadziły również warsztaty plastyczne, na których poznałyśmy nowe metody i formy pracy z dzieckiem.

- 16.09.2011 – III spotkanie:

Temat: MAK+ bez problemów.

Spotkanie miało typowo charakter warsztatowy, które pozwoliło rozwiązać wiele problemów lub nieścisłości związanych z opracowywaniem przez bibliotekarzy księgozbioru w programie MAK+. Tego typu wspólne warsztaty pozwalają na zachowanie spójności w działaniach merytorycznych, edukacyjnych i informacyjnych, itp.

- 22.09.2011 – IV spotkanie (spotkanie wirtualne):

Temat: Biblioteka miejscem komunikacji obcojęzycznej.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji Skype oraz gadu-gadu, co było dla bibliotekarzy cennym doświadczeniem zdobywania wiedzy na odległość.  Okazuje się, że Internet, który daje szerokie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, komunikacji i mediacji, sprawdza się również w bibliotekarstwie. Taka forma kontaktów daje jeszcze szersze możliwości rozwojowe dla bibliotek, zaś wielojęzyczność w kontaktach bibliotekarzy ze społecznością poszerza nasza wiedzę, horyzonty, kulturę, a poza tym jest dla wielu impulsem do podejmowania nauki języków obcych. 

Podsumowując, zauważyć można, że tego typu szkolenia są dla uczestników doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu bibliotek i odbierania ich przez społeczeństwo. To dobra forma wspólnej wymiany wiedzy, rozwiązywania problemów oraz zacieśniania współpracy w środowiskach bibliotekarskich.

               


Biblioteka Publiczna MiG

w Słubicach
ul. Jedności Robotniczej 18
69-100 Słubice


tel./fax: 95 758 23 72
e-mail: bpmig-slubice@o2.pl
www.biblioteka.slubice.pl


GODZINY OTWARCIA

pn.  - 10.00 ÷ 18.00
wt.  - 10.00 ÷ 18.00
śr.  - 10.00 ÷ 18.00
czw. - 10.00 ÷ 18.00
pt.  - 10.00 ÷ 18.00
sob. - 09.00 ÷ 15.00

Biblioteka bierze udział
w programie
Akademia Orange
dla bibliotekLicznik odwiedzin