BIBLIOTEKA PUBLICZNA OŚRODKIEM WIEDZY O REGIONIE


    Kluczowe pojęcie dla regionalizmu tzw. mała ojczyzna - to daleko posunięta identyfikacja człowieka z obszarem, na którym żyje - z miejscowością, gminą, regionem. W naszej świadomości określenie mała ojczyzna funkcjonuje w odniesieniu do Słubic, Powiatu Słubickiego i całej Ziemi Lubuskiej. Znaczy tyle co poszanowanie tradycji i wartości kulturowych tego regionu- zachowanie wszystkiego, co odrębne, specyficzne i niepowtarzalne dla lokalnej społeczności.

Instytucjami, którym przypisano zadanie gromadzenia dokumentacji i pełnienia funkcji ośrodków wiedzy o regionie, są niewątpliwie biblioteki. Zgodnie z przyświecającą im misją, biblioteki publiczne powinny dążyć do zachowania dziedzictwa narodowego, do zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, a szczególnie społeczności zamieszkującej teren ich oddziaływania. Dlatego tak ważnym aspektem działalności bibliotek jest pozyskiwanie publikacji o treści regionalnej, a za ich pośrednictwem popularyzowanie wiedzy o własnym regionie i jego mieszkańcach.


Biblioteka słubicka, która od momentu utworzenia powiatu pełni zadania biblioteki powiatowej, przyjęła za swoje naczelne zadanie utworzenie prężnego centrum informacyjnego, którego ważnym elementem byłby wyodrębniony dział regionalny.


Uroczyste otwarcie działu regionalnego w BPMiG w Słubicach miało miejsce 01.08.2001 r. W dwóch dużych pomieszczeniach zgromadzono dosyć pokaźny zbiór dokumentów związanych ze Słubicami i Powiatem Słubickim. Powstał przede wszystkim w odpowiedzi na wciąż rosnące zainteresowaniem naszych czytelników tradycją i historią Ziemi Lubuskiej, Brandenburgii, Frankfurtu, bibliotek lubuskich, Euroregionu Pro Europa Viadrina, a także Unii Europejskiej i inne. Nie brakuje również miejsca na literaturę regionalną i wystawy poświęcone tematyce lubuskiej.


Gromadzimy wszelkie informacje, dokumenty,literaturę i prasę związane z powiatem słubickim i Brandenburgią, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu.

Do najcenniejszych zbiorów Działu Regionalnego BPMiG w Słubicach należą:

Posiadamy również w swoich zbiorach:
ARCHIWUM PRASY

Echo Słubickie:
grudzień / 1954 r. maj / 1957 r. maj / 1974 r.
maj / 1955 r. listopad / 1958 r. lipiec / 1974 r.
wrzesień / 1956 r. maj / 1959 r. maj / 1975 r.
lipiec / 1956 r. lipiec / 1964 r. lipiec / 1984 r.
grudzień / 1956 r. maj-czerwiec / 1969 r. lipiec / 1985 r.
luty / 1957 r. lipiec / 1973 r. wrzesień / 1988 r.


Gazeta Słubicka / od 1993 r.
Kurier Słubicki / 2002 - 2005 r.
Kurier Pogranicza / 2003 - 2004 r.
Pogranicze Lubuskie / od 2005 r.
(nr. niekompletne; brak 2007 r.)
Tylko Kostrzyn Słubice / 2004 - 2010 r.
Tylko Gorzów / 2003 r. (nr 30,31,32,37);
2011 - 2012 r.
Wiadomości Powiatowe / od 2012 r.
Przekrój Lokalny / od 2013 r.


Sztandar Młodych / marzec 1957 r.
                                         marzec 1972 r.
Nadodrze / 1966 - 1990 r.
Gazeta Zielonogórska / 1970 - 1975 r.
                                            (brak 1971 r.)
Gazeta Lubuska / od lipca 1975 r.
Ziemia Gorzowska / 1980 - 2009 r.
Głos Wielkopolski / 1998 - 1999 r.
Gorzowska Gazeta Nowa / 1991 - 1993 r.
Codzienny Expres Zachodni / 1993 - 1994 r.
Kurier Gorzowski / 1995 r.


  

SALA PROMOCJI

 
Sala promocji w słubickiej Bibliotece Publicznej została otwarta w styczniu 2000 r. Spełnia ona następujące zadania:
  • upowszechnia dorobek miast i gmin powiatu słubickiego,
  • jest nieodpłatnym miejscem spotkań i narad dla zorganizowanych grup,
  • stanowi centrum szkolenia bibliotekarzy z powiatu,
  • jest codziennym miejscem działalności kulturalno-oświatowej biblioteki (spotkania autorskie, konkursy, projekcje filmowe, inne).
W sali prezentują się Słubice przedstawiając przyznane nagrody honorowe, swój dorobek wydawniczy, współpracę z miastami partnerskimi, serwis fotograficzny dotyczący Collegium Polonicum i Biblioteki Publicznej. Odwiedzający mogą uzyskać informacje o powiatowych placówkach oświatowych, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz drogach.
GODZINY OTWARCIA

pn.  - 10.00 ÷ 18.00
wt.  - 10.00 ÷ 18.00
śr.  - 10.00 ÷ 18.00
czw. - 10.00 ÷ 18.00
pt.  - 10.00 ÷ 18.00
sob. - 09.00 ÷ 15.00Biblioteka bierze udział
w programie
Akademia Orange
dla bibliotek

Licznik odwiedzin